AMB assessors

Auto

Auto

L’assegurança de l’automòbil és un contracte d’assegurança que cobreix els riscos inherents en la conducció del vehicle assegurat. Dona cobertura als danys ocasionats a tercers (altres vehicles, coses, vianants o els mateixos ocupants del vehicle assegurat) pel vehicle assegurat, juntament amb la defensa jurídica. També es poden cobrir els danys al propi vehicle, els vidres, incendi, robatori, l’assegurança d’accidents i l’assistència en viatge.
En les assessories regulars que fem, revisem el preu de la teva assegurança, comparant-la amb altres companyies, i si la diferència val la pena, et proposem un canvi. En l’estudi que realitzem tenim molt en compte les garanties de la pòlissa i el servei postvenda de la companyia asseguradora.

FAQ
Tenir un vehicle implica la obligació de contractar una pòlissa d’assegurança. Aquesta pòlissa té una prima que pot variar en funció de diverses funcions: garanties que vulguis contractar, potència del vehicle, edat del conductor, característiques del vehicle....
És una quantitat monetària que ha d’assumir l’assegurat en cas de que tingui un sinistre i la culpa sigui del propi assegurat al moment de reparar el vehicle per danys propis. Quan més alta sigui la franquícia, més baixa serà la prima de l’assegurança.
En cas que el conductor ocasional sigui major de 25 anys i tingui més de 2 anys de permís de conduir no és necessari incloure el conductor ocasional en la pòlissa del vehicle. Per contra, si el conductor és menor de 25 anys i té menys de 2 anys de permís de conduir, cal especificar-ho a la pòlissa. Aquesta inclusió del conductor ocasional comporta també un augment en la prima de l’assegurança del vehicle.
Els danys cinegètics són els danys per col·lisió amb espècies cinegètiques: en cas d’impacte contra algun animal (cabirol, porc senglar...), es cobreixen els danys ocasionats sempre i quan la pòlissa tingui aquesta garantia contractada.
Els danys atmosfèrics són aquells danys causats en el vehicle assegurat com a conseqüència de fets de la naturalesa (pedra, calamarsa, etc...).
PRODUCTES

Estàs interessat?

Sol·licita el preu de la teva assegurança


T'enviarem un missatge amb la proposta

Emplenar la sol·licitud Et truquem nosaltres? Contactar per whatsapp

AMB assessors
Contacta amb nosaltres
*Av. de Sant Antoni, s/n
Edifici Mirador
AD400 La Massana

*Prat de la Creu 59-63,
Esc B
1er - porta 2BC
AD500 Andorra la Vella
Segueix-nos
© AMB assessors 2024 Powered by