AMB assessors

Atenció al clientAMB assessors, disposa d'un departament d'Atenció al client per a la gestió de queixes i/o reclamacions que puguin sorgir.

Les queixes i reclamacions es poden presentar personalment o per mitjà de representant, per escrit i davant les oficines de la seu social d’AMB, de conformitat a la LLEI 13/2013, DEL 13 DE JUNY, DE COMPETÈNCIA EFECTIVA I PROTECCIÓ DEL CONSUMIDOR, així com mail a l'adreça info@ambassessors.com especificant en l'assumpte: ATENCIÓ AL CLIENT.
 
El document en què es presenti la queixa hi ha de constar:
 

  1. Nom , cognoms i domicili de l’interessat i , si escau, de la persona que el representi degudament acreditada; número de passaport o carta d’identitat per a les persones físiques i dades relatives a registre públic per a les jurídiques.
 
  1. Motiu de la queixa i/o reclamació, especificant les qüestions sobre les quals es sol·licita pronunciament
 
  1. Departament o servei en què s’hagin produït els fets
 
AMB resoldrà la queixa i/o reclamació en el termini d’un mes a comptar de la recepció de la mateixa.

De la mateixa manera i conforma a la Llei esmentada, es posa a disposició del client un FULL DE RECLAMACIONS en format electrònic que s'enviarà automàticament al departament competent perquè pugui gestionar el vostre cas.

AMB assessors
Contacta amb nosaltres
*Av. de Sant Antoni, s/n
Edifici Mirador
AD400 La Massana

*Prat de la Creu 59-63,
Esc B
1er - porta 2BC
AD500 Andorra la Vella
Segueix-nos
© AMB assessors 2024 Powered by