AMB assessors

Llar

Multirisc de la Llar

Llar

Es cobreixen els danys materials a l’edifici i/o al mobiliari de l’habitatge derivats per múltiples causes. Com a garanties bàsiques trobem la d’incendi, d’explosió, els danys per aigua o el robatori, també s’inclou la garantia de responsabilitat civil per l’actuació de l’assegurat o la seva família com a particular dins i fora de la llar.
Cal tenir en compte les característiques de l’habitatge a l’hora de fer els càlculs per l’assegurança. Es tindrà en compte, la situació, tipus de construcció, l’ús de la vivenda, si és principal o secundària i les mesures de seguretat, tan d’accés com de protecció contra incendis. Cal tenir molta cura en el càlcul dels capitals que s’assegurin. Nosaltres t’ajudarem en tot el que puguis necessitar i posarem al teu abast eines per poder fer un inventari de casa teva.

FAQ
El contingut en una llar són les pertinences del propietari o llogater, i de les persones que viuen amb ell, i que estan dins de la llar. Això inclou tant mobles com aparells electrodomèstics, objectes d’ús personal, parament, roba, comestibles, elements decoratius, etc. A més valor dels béns assegurats, més alta serà la prima. Les joies i les obres d’art han de ser declarades de manera expressa, sobretot si superen un valor de 3.000€.
El continent són tots els elements i materials que formen part de la construcció i estructura d’un edifici o vivenda, és a dir, el conjunt de fonaments, terres, parets, envans, sostres, portes i finestres, així com el parquet, pintura i moqueta adherits als mateixos, i també les instal·lacions fixes d'aigua, pisa sanitària, gas, electricitat etc.
A Andorra segons la llei  Núm. 51 - any 5 - 28.9.1993 (capítol 7, art. 26), l’arrendador està obligat a tenir subscrita i mantenir vigent una pòlissa d’assegurança que cobreixi els danys i perjudicis que puguin ocasionar a l’arrendatari i a tercers.
L’arrendatari també està a obligat a concertar una pòlissa d’assegurances que cobreixi, almenys, els riscos d’incendi, explosió, filtracions o escapaments d’aigua i responsabilitat civil per danys d’aigua.
En el cas que no tingueu cap objecte de valor superior a 3.000€ (quadre, rellotge, joia, bicicleta...) no és necessari declarar-ho a la pòlissa.  En cas contrari, és molt important declarar aquests objectes perquè si hi ha un sinistre com pot ser incendi, danys d’aigua o robatori (dins de casa) quedi cobert.
Quedarien coberts els danys electrònics sempre i quan s’hagin ocasionat per una tempesta elèctrica, un curtcircuit o una pujada/baixada de tensió. Les avaries pròpies dels aparells no quedarien cobertes.
L’assegurança de la llar protegeix l’amo de la mascota, enfront de la responsabilitat civil, derivada de les afectacions a tercers que pugui ocasionar l'animal. Però això no vol dir que sigui una assegurança de llar per a mascotes. Per exemple, si el nostre gos mossega a un veí o a una persona que passi per davant de casa teva, amb les conseqüències previsibles, l'assegurança de llar, indemnitza a l'amo de la mascota, per tal que pugui cobrir les despeses que ocasioni a tercers el comportament de la mascota, però en cap moment cobrirà les malalties, els accidents o les despeses funeràries de la mascota.
Cal tenir en compte que si la mascota és un gos de raça perillosa és necessari contractar una pòlissa de Responsabilitat Civil a part de la que ens imposa la llei d'Andorra.
 
PRODUCTES

Estàs interessat?

Sol·licita el preu de la teva assegurança


T'enviarem un missatge amb la proposta

Emplenar la sol·licitud Et truquem nosaltres? Contactar per whatsapp

AMB assessors
Contacta amb nosaltres
*Av. de Sant Antoni, s/n
Edifici Mirador
AD400 La Massana

*Prat de la Creu 59-63,
Esc B
1er - porta 2BC
AD500 Andorra la Vella
Segueix-nos
© AMB assessors 2024 Powered by